1% podatku

Witam, wypełniając PIT bardzo bym prosiła o przekazanie na moje konto 1%podatku wiem, że to nie wiele ale dla mnie znaczy dość dużo w pokonywaniu codziennych trudności i walce o normalne życie. Zebrane środki pomogą mi na kosztowne rehabilitacje, leczenie i zakup potrzebnego sprzętu.

Hello, filling out a PIT I would like to ask you to transfer 1% of tax to my account, I know that it is not much but for me it means quite a lot in overcoming everyday difficulties and fighting for a normal life. Collected funds will help me for costly rehabilitation, treatment and purchase of the necessary equipment.